Månadsarkiv: januari 2014

Visionsgudstjänster i Februari

Centrumkyrkan bildades när Pingstkyrkan i Mora och Baptistförsamlingen i Bonäs gick samman till en församling 2002. Vid bildandet av den nya församlingen skrevs en ny församlingsordning (går att ladda ner här), och en vision för den nybildade församlingen antogs.

Församlingens vision

Denna vision har sedan dess varit vägledande för församlingen i varje vägval och beslut vi tagit. Ibland väldigt medvetet, ibland som ett resultat av den kultur visionen skapat.

En vision måste leva, bli personlig och få händer och fötter mitt i vardagen. Därför måste samtalet om hur den omsätts idag hela tiden leva. Under februari kommer vi ta tillfället att återigen väcka medvetenhet om visionen i församlingen – genom att vi samtalar mycket om den i våra gudstjänster.

De tre söndagarna vi firar gudstjänst i vår kyrka under februari kommer präglas av visionens första tre delar, en del för varje söndag. Predikan kommer ha den delen av visionen som tema, och kring fikabordet kommer vi utmana till samtal.

Söndag 2/2
”Församlingens vision är att människor ska komma till en levande, personlig tro på Jesus Kristus.”

Söndag 9/2
”Församlingen vill vara en öppen, varm och respektfull gemenskap som möter varje  människas behov.”

Söndag 16/2
”Den fullgör sitt uppdrag att berätta om Gud och erbjuder evangeliet om Jesus Kristus genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap.”

 

Församlingens bönevecka!

Varje år brukar Centrumkyrkan ta avstamp i bönen – så också 2014. Vecka 3 är församlingens bönevecka. Vi samlas till bön i kyrkan varje dag kl 10.30 och alla kvällar utom torsdagen – då vi ber i hemgrupperna.

I årets bönevecka står församlingens vision i fokus. Varje dag ber vi särskilt för våra liv, och vår församling med utgångspunkt i en punkt av visionens formuleringar kring vad vi vill vara för församling.

På lördagen har böneveckan sin final, då möts vi tillsammans med de andra kristna i Mora till en stor ekumenisk bönedag i Fridhemskyrkan, med början kl 9.30.

Varmt välkomna att slå följe med oss i bönetjänsten!