Månadsarkiv: mars 2014

Manifestation för mångfald.

Sedan några månader tillbaka verkar ett nätverk kallat ”ett Mora för alla” (Facebookgrupp här) verkat för att hylla mångfald och gemenskap i Mora. På lördag kl 12 hålls en manifestation, en marsch, med början på Fridhemsplan och avslutning vid Vasaloppsmålet. (Se detaljer i detta facebookevent) Efter marschen bjuds det in till fika i Centrumkyrkan.

Vår församling har på ett påtagligt sätt upplevt hur berikande det är att vara en gemenskap av olika kulturer. Många söndagar kan det talas ett tiotal språk kring våra fikabord efter gudstjänsten, och de olika kulturella uttrycken för tillbedjan och lovsång stimulerar till djupare hängivenhet.

Bibeln påminner oss ofta om att alla människor är Guds barn, att vi därför är syskon och att vi inte har rätt att göra skillnad på grund av etnicitet eller ursprung. Det är därför en självklarhet för Centrumkyrkan att ”söka sin stads bästa” också genom att delta i sådana här aktiviteter.

Väl mött på Fridhemsplan, lördag kl 12.

 

Kampanjhelg med Morgan Carlsson

En ofta återkommande och emotsedd gäst i Centrumkyrkan är predikanten Morgan Carlsson. Sedan åtskilliga år har vi haft förmånen att bjuda in honom. Helgen 14-16 mars kommer han till oss en hel helg, med möten fredag och lördag kväll – samt söndag förmiddag. 

Morgan 2014

Kampanjerna med Morgan brukar alltid präglas av en stark atmosfär, där Guds närvaro och tilltal blir tydliga. Människor har upplevt helande från sjukdomar och svagheter och på nytt fått uppleva Guds kraft i sina liv. Morgans förkunnelse har stark profetisk ton – till såväl uppmuntran som rannsakning.

Det är en stor glädje för oss att välkomna Morgan tillbaka. Vi har stor förväntan på vad Gud kommer göra.