Månadsarkiv: oktober 2014

Inspirationsresa för församlingstjänare

Att låta sig inspireras av andra sammanhang, utmanas och berikas, gärna av något som vid första anblick verkar annorlunda – är en förutsättning för att kunna växa och utvecklas.

Inspirationsresa 2014

 

Efter gudstjänsten den 9:e november kommer församlingstjänarrådet därför att företa en inspirationsresa. Efter gudstjänsten kommer en buss stå beredd på kyrkans parkering, som vi bordar och beger oss till hemlig destination. Vi kommer att besöka ett sammanhang som är ganska så annorlunda från vårt eget, men som med säkerhet kommer att inspirera oss. Vi kommer hem sent på kvällen.

Inbjudan riktar sig främst till församlingstjänare och dessas familjer, men vi har ett femtiotal platser i bussen så andra kan följa med i mån av plats. Barn får jättegärna följa med.

Resan kommer kosta 200kr/vuxen. Lättare lunch serveras på bussen.

Kampanjhelg med Joel och Melissa Graber

Under Allahelgonahelgen gästas församlingen av Joel och Melissa Graber, som arbetar för missionsorganisationen UMU/YWAM, som flera av församlingens unga medlemmar rest på missionsresor med. 

10671257_10154564331170007_7772532113140380704_n

Joel och Melissa kommer medverka vid fyra tillfällen. Ungdomssamlingen på fredagskvällen, en lovsångskväll på lördagen samt våra två ordinarie möten på söndagen.

 

Global Leadership Summit

Lärjungaskap innebär alltid ett mått av ledarskap. Som lärjungar är vi kallade att leda andra människor till den tro vi själva blivit ledda till. Någon har gått före oss, och det är vårt ansvar att se till att någon kommer efter oss. Paulus talar om utvecklingen hos ett barn, från mjölk till fast föda, och om att det vore naturligt för varje kristen att till slut ta ett ansvar för andra. Vi är kallade att vara ”huvud, inte svans”.

gls

Ledarskap präglar sina sammanhang. En ledare förmår inte att leda sin omgivning längre än man kommit själv, och ledarens personliga utveckling i gåvor, helgelse och personlighet sätter standard för det sammanhang där denne verkar.

”Allt som har liv, växer och utvecklas”, skrev Lewi Pethrus i första utgåvan av Pingströrelsens sångbok, Segertoner. Det räcker med en hastig blick på naturen för att se att det är sant. Motsatt förhållande är också sant; Det som inte ges näring, stimulans och utrymme att växa kommer att förtvina och dö. Detta förhållande är särskilt viktigt att bära med sig för den som står i ledaruppgifter.

I slutet av oktober (24-25/10) ges, på nära håll i Falun, en fantastisk möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap/lärjungaskap. Global Leadership Summit är en ledarkonferens, som startades av Bill Hybels i Willow Creek, och sedan dess vuxit till att arrangeras i över 90 länder i hela världen. Under konferensen får besökarna inspireras och utmanas av några av världens mest erfarna ledare; näringslivschefer, politiker, vetenskapsmän och pastorer. De flesta av dem varmt troende som även ger gripande vittnesbörd om vad tron betyder för dem i de uppgifter de står.

www.gls-event.se kan du läsa mer och anmäla dig.