Månadsarkiv: november 2014

Adventshelgerna i Centrumkyrkan

Adventshelgerna brukar vara församlingens bäst besökta gudstjänster under året. Det finns goda förutsättningar för att det ska bli så även i år. 

Lördagen innan första advent bjuder Ulla och Sam Rombo in alla kaffesugna till adventskaffe i deras stuga på Våmhusvägen 320 i Bonäs. De håller öppet mellan 14 och 18.

Adventskaffe 2014

På själva första advent firar församlingen sedan gudstjänst. Vi startar kl 11. Emil Gillsberg predikar och AnnaSara Börefelt är musiker. Gudstjänsten avslutas med adventsfika

1a advent 2014

Andra advent har församlingen en speciell gudstjänst. Då har vi årsfinal på vår barnverksamhet och hela gudstjänsten präglas av detta. Barnen i verksamheterna medverkar, vi delar ut biblar och vi har en festlig avslutning på verksamhetsåret. I den gudstjänsten kommer vi också att ha ett dop som avslutning!

Julfest 14

Den tredje advent firar vi en gudstjänst där församlingens pastor AnnaSara Börefelt predikar.

Den avslutande adventshelgen, den fjärde advent 21/12, får vi besök av AnnaMaria Bergqvist. AnnaMaria är en uppskattad sångerska och musiker som nyligen gav ut en skiva, är flitigt anlitad på konferenser och som turnerar runt i landet. Sista helgen innan jul får vi en gudstjänst som kommer präglas mycket av hennes musik.

AnnaMaria

Ekumeniska rådets höstmöte

Kyrkorna i Mora samarbetar i ett råd som kallar Mora Ekumeniska råd. Detta är en mötesplats och ett samtalsforum för allt det som är gemensamt mellan våra kyrkor. Samarbetet är givande och samtalsklimatet gott.

Höstmöte 2014

Sedan flera år bjuder rådet in till ett ”Höstmöte”. Då kommer någon och talar över ett ämne som känns angeläget för vårt gemensamma uppdrag i Mora. I år är denne talare Marie Edbom, som arbetar på Individ och Familjeomsorgen som Mora Kommuns missbrukssamordnare. Hon kommer att tala om hur missbrukssituationen ser ut och hur vi som församlingar kan ta ett större ansvar.

Ekumeniska rådets höstmöte hålls i Andreasgården torsdag 6/11 kl 19.00.