Månadsarkiv: mars 2015

Påsken i Centrumkyrkan

 

Påsken är den kristna kyrkans största högtid. Vi firar Jesu död och uppståndelse, hans seger över synd och ondska. Det är alltid med en speciell känsla av förväntan och vördnad vi närmar oss denna helg.

Masen v14

I flera år har vi inlett påskhelgen tillsammans, alla kyrkor i Mora. Detta med en gemensam getsemanestund/skärtorsdagsmässa i Mora kyrka. I denna medverkar präster och pastorer från Centrumkyrkan, Fridhemskyrkan och Mora Församling. En tydlig markering av angelägenheten i Jesu bön om att alla hans lärjungar skall vara ett.

Påsken fortsätter sedan med en långfredagsgudstjänst i vår egen kyrka. Långfredagen är ju dagen då vi minns Jesu död, varför den kommer att ha en allvarsam ton. Samtidigt är det dagen då segern vinns – och kommer därför också att bära ett stråk av djupt innerlig glädje.

På Påskdagen förlöses sedan glädjen i en jublande ”uppståndelsefest”. TIllsammans över generationsgränserna får vi fira att Jesus verkligen uppstått och att han lever idag. Denna gudstjänst avslutas med ett riktigt festfika!

Varmt välkomna!

 

Besök av Morgan Carlsson

Morgan Carlsson är en predikant med stort förtroende i  breda lager av Svensk Frikyrka. Sedan åtskilliga år är han en ofta återkommande, och väl emotsedd, gästpredikant i vår församling. Det brukar bli minst ett besök varje år.

Morgan Carlsson

Morgans förkunnelse präglas av en starkt utmanade profetisk udd, ofta har han med skärpa adresserat sådant som varit angeläget precis vid tidpunkten för hans besök i vår församling. Han har en sällsam gåva att uppmuntra och inspirera till en djupare hängivenhet i Andens kraft och gåvor.

Helgens möten är lördag kl 18, Söndag kl 11 och Söndag kl 17. Kvällsmötet på söndagen är ett internationellt möte där förkunnelse och lovsång är på engelska.

Avskedsfest för AnnaSara

I drygt fem år har hon varit pastor i vår församling, men nästa vecka sätter hon sig på ett flyg till Indien för att troligtvis tillbringa resten av sitt liv där. 

AnnaSara

AnnaSara har varit en uppskattad pastor hos oss. En gärna hörd predikant och duktig musiker – men framför allt har hennes gåvor kommit till uttryck i det personliga mötet med människor. Hon har en sällsam förmåga att kliva in i ett rum och få alla andra att uppleva sig som centrum för uppmärksamheten. Med denna gåva har hon betjänat vår församling och det är nu med lika stor del sorg vi tar avsked av henne, som vi gläds över att hon följer sin kallelse att arbeta för Guds verk i Indien.

Den 14 mars kl 18.00 har församlingen en avskedsfest för AnnaSara och hennes make Diwas. Varmt välkommen.