Månadsarkiv: december 2015

Julhälsning från pastorn

Jag vill, denna julaftons morgon hälsa dig med orden från 1 Joh 4:

33002953_m”Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.”

I början av hösten predikade jag fyra gånger över den här texten, som ju också på ett särskilt sätt är central i julens evangelium. Vi firar jul för att påminna oss om julens stora budskap, att Gud var beredd att avstå från all gudomlig ära och härlighet för att bli som en av oss. Han blev inte bara människa, han blev en djupt utsatt människa. Född till ett förtryckt folk i ett ockuperat land. Sina första år i livet fick han uppleva som flykting i ett främmande land. Vi  har, i sanning, en Gud som ”inte är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan som  prövats på alla sätt och varit som vi” (Heb 4:5). När vi går igenom svårigheter, när mörkret verkar hopa sig, när faror hotar, sjukdomar ansätter oss – då är julens uppmuntran att Gud själv känt allt vi människor möter. Vi drabbas av elände, ofta utan att själv kunna påverka – men Gud valde sin utsatthet själv. Han behövde inte, men gjorde det av kärlek till oss.

Men julens budskap går längre, Gud nöjer sig inte med att visa oss att Han kan känna med oss: Stjärnan i Betlehem påminner oss om att Gud blev människa för att tända ett ljus i vår mörka värld. Den vittnar om att även det minsta av ljus kan fördriva det djupaste mörker. Guds kärlek till oss är detta ljus, den fördriver varje plåga, varje svårighet. Den ger kraft i varje svaghet och mod i varje utmaning. När Hans kärlek får fylla oss – blir vi ljuset i andra människors mörker. Där kommer också de andliga gåvorna till sitt bästa uttryck; de är oss givna för att skingra andras mörker. Låt oss därför ta nya steg för att växa i kärlek och gåvor!

Jag och min familj vill på detta sätt önska dig en god jul och, om vi inte möts innan dess, ett välsignat gott nytt år! Jag är glad och tacksam att få betjäna dig med mina gåvor.

/Emil Gillsberg