Månadsarkiv: januari 2016

Årsberättelse

Idag, Söndagen den 17 januari firar Centrumkyrkan sin årshögtid. Du som har möjlighet är varmt välkommen att delta.

Ett årsmöte är ett tillfälle att blicka tillbaka i tacksamhet över vad Gud gjort, och i tro och förväntan blicka framåt mot vad vi hoppas att Han skall göra det kommande året. I år möts vi under Bibelordet från Sakarja 4:6-10:

”Detta är Herrens ord till Serubbabel: Varken med styrka eller makt utan med min ande,säger Herren Sebaot.

Vem du än är, du stora berg – inför Serubbabel skall du bli till slät mark. Han skall föra fram slutstenen medan man ropar: ”Nåd och välsignelse!” Herrens ord kom till mig: ”Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus, hans händer skall också fullborda det.” Då skall ni inse att det är Herren Sebaot som har sänt mig till er! De som föraktade den dag då den blygsamma början skedde, de skall glädjas då de ser den utvalda stenen i Serubbabels hand.”

Vi är tacksamma till  Gud att Han låter oss vara delaktiga i sitt verk – mer än så; Han gör sig beroende av mänskliga händer.

Du som inte har möjlighet att delta kan läsa vår årsberättelse här!

Bönevecka

Som många gånger tidigare inleder Bönevecka 2016församlingen året med en bönevecka. Under tisdag till fredag möts vi två gånger per dag kl 10 och kl 19 för att be tillsammans inför ett nytt år.

I år samlas vi kring Bibelordet i Sakarja 4:6-10:

Detta är Herrens ord till Serubbabel:

Varken med styrka eller makt
utan med min ande,
säger Herren Sebaot.

Vem du än är, du stora berg – inför Serubbabel skall du bli till slät mark. Han skall föra fram slutstenen medan man ropar: ”Nåd och välsignelse!” Herrens ord kom till mig: ”Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus, hans händer skall också fullborda det.” Då skall ni inse att det är Herren Sebaot som har sänt mig till er! De som föraktade den dag då den blygsamma början skedde, de skall glädjas då de ser den utvalda stenen i Serubbabels hand.

Gud vill samarbeta med oss, Han har gjort sig beroende av människor för att utföra sitt verk – men vi klarar inte av uppgiften utan Hans helige Ande. Vi förmår oerhört mycket i egen kraft, men när vi försöker ta oss an bergen i själva tappar vi snart både mod och kraft. Gud har mer för oss! Han vill göra det vi ser som besvärligt till  jämn mark, Han vill ge oss ny kraft och nytt mod. Därför behöver vi mötas inför Hans ansikte.