Månadsarkiv: mars 2016

Besök av Tord Johansson, Misson Barnabas

Sedan många år samarbetar Centrumkyrkan i Mora med Mission Barnabas, en organisation som bl.a. arbetar i Bangladesh med undervisning och bistånd, läs mer på http://www.missionbarnabas.se/.

Vi är glada att få ta emot Tord Johansson, som arbetar i organisationen,  i Gudstjänsten nu på söndag den 3 april. Tord kommer informera om arbetet, troligtvis visa en film därifrån och ge oss en god inblikc i det arbete vi stått med i många år.

Påsken i Centrumkyrkan

Påsken är den kristna kyrkans största högtid. Då minns vi världshistoriens absolut mest förvandlande ögonblick – Jesu död och uppståndelse. 

Masen v12 2016

I Mora finns en lång, och god, tradition att inleda påsken gemensamt. Alla kyrkor i Mora möts för en gemensam Skärtorsdagsmässa i Mora kyrka, där vi följer Jesus in i Getsemane, kampen och bönen. Vi firar Nattvard tillsammans – och manifesterar att trots att vi möts i olika hus och gör på lite olika sätt, förenas vi i tron på det Jesus gjorde på korset. Erfarenheten av vad det betytt i våra personliga liv är en och densamma – hur den än gestaltas i gudstjänst, liturgi eller gemenskap.

Långfredagen och Påskdagen firar vi sedan tillsammans som enskilda församlingar, och i vår kyrka får vi besök av AnnaMaria Bergkvist. AnnaMaria är en återkommande gäst hos oss och såväl en begåvad predikant som musiker. Gudstjänsterna dessa dagar är kl 11.00.

Varmt välkommen att fira påsken med oss.

Josua Rehab besöker Centrumkyrkan

11155838_mlDet finns mycket elände i världen, och många människor som av skilda anledningar befinner sig på ”livets skuggsida”. Jesu tjänst tar sin början i den programförklaring Han ger i Luk 4. Uppdraget att ge ett glädjebud till de fattiga, förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda –  att ge de förtryckta frihet går vidare till den Kristna kyrkan. Vi är motkraft mot denna världens fördärvsmakter.

Många i vårt samhälle lider under oket av missbruk. Så också i Mora. Centrumkyrkan vill vara en konstruktiv och stark kraft som bereder människor en väg ut ur det mörkret. Därför är det en särskild glädje att vi på söndag gästas av ett Team från  Josua Rehab. De kommer att dela med sig av vittnesbörd om att verkligen gå från mörker till ljus. Deras verksamhet är viktig, och det kommer att ges tillfälle att stödja dem.

Välkommen på söndag 20/3 kl 11.00!