Månadsarkiv: september 2016

Grundkurs i Kristen tro

Alphakurs är ett koncept för en grundkurs i kristen tro som används av kyrkor över hela världen. Under 15 kvällar går man igenom vad kristen tro talar om som meningen med livet, man äter tillsammans, lyssnar till en föreläsning och samtalar sedan i grupper om kvällens aktuella ämne.

I gruppen uppstår en god gemenskap och spännande dynamik då olika perspektiv bryts mot varandra och olika människors livserfarenhet berikar samtalet. Föreläsningarna har rubriker som ”Vem är Jesus?”, ”Varför Bibeln?”, ”Vad ska jag med kyrkan till?” och ”Hur gör jag det bästa av mitt liv?”

Centrumkyrkan har lång erfarenhet av Alphakurser och kommer under hösten att ännu en gång arrangera en sådan. Kursen har en låg avgift för att täcka matkostnaden.

För den nyfikne arrangeras en introduktionsföreläsning den 7 september kl 18.30 i Centrumkyrkan. Du kan gå på den, lyssna och därefter avgöra om du är intresserad av att gå hela kursen.