Alpha

Den senaste alphakursen började 31:a januari och slutade den 1:a maj. Ungefär 25 personer deltog. En ny kurs planeras till hösten.

Kurstillfällena sker en gång i veckan och den senaste kursen var på onsdagskvällarna.
Vi börjar med att vi äta tillsammans. Sedan blir det föreläsning och samtal. Varje kväll pågår i ca. en timme och 45 minuter (men det beror på samtalslängd).

Vad är då Alpha? Läs mer om det nedan:

En Alphakurs är en grundkurs i kristen tro som man kan gå om man vill veta mer.
Centrumkyrkan vill vara en kyrka som går med människor på deras vandring genom livet. Vi är övertygade om att kristen tro har värdefulla insikter, till hjälp för varje tillfälle och situation i livet.

Alphakursen omfattar oftast 13 tillfällen. Den tar upp ämnen som ”Vem är Jesus?”, ”Vad är bön?” och ”Varför finns det ondska?”

Samtalet är viktigt i Alphakursen. Därför delas deltagarna in i mindre grupper. Centralt är att vi låter alla höras. Ingen fråga är för stor eller liten.

Tillsammans utforskar vi meningen med livet och den kristna trons svar på de stora frågorna. Samtalen spänner oftast över allt vi som människor möter; inget ämne är tabu – inga frågor för känsliga.

Det första tillfället är en introduktion. Då kan du komma för att lyssna och ställa dina frågor. Efter det bestämmer du om du vill gå kursen.

Några av föreläsningarnas rubriker:

Kristen tro – tråkig, osann, irrelevant?

Vem är Jesus?

Varför måste Jesus dö?

Varför skall jag be, och hur?

Varför skall jag läsa Bibeln och hur?

Hur leder Gud oss?

Hur kan jag stå emot det onda som händer runtomkring oss?

Vad skall vi med kyrkan till?

Hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv?