Alla inlägg av Emil Gillsberg

Grundkurs i Kristen tro

Alphakurs är ett koncept för en grundkurs i kristen tro som används av kyrkor över hela världen. Under 15 kvällar går man igenom vad kristen tro talar om som meningen med livet, man äter tillsammans, lyssnar till en föreläsning och samtalar sedan i grupper om kvällens aktuella ämne.

I gruppen uppstår en god gemenskap och spännande dynamik då olika perspektiv bryts mot varandra och olika människors livserfarenhet berikar samtalet. Föreläsningarna har rubriker som ”Vem är Jesus?”, ”Varför Bibeln?”, ”Vad ska jag med kyrkan till?” och ”Hur gör jag det bästa av mitt liv?”

Centrumkyrkan har lång erfarenhet av Alphakurser och kommer under hösten att ännu en gång arrangera en sådan. Kursen har en låg avgift för att täcka matkostnaden.

För den nyfikne arrangeras en introduktionsföreläsning den 7 september kl 18.30 i Centrumkyrkan. Du kan gå på den, lyssna och därefter avgöra om du är intresserad av att gå hela kursen.

Centrumkyrkans Barnfestival

BF2016 Annons - a4

Sedan åtskilliga år bjuder Centrumkyrkan alla Moras barn på en stor fest varje försommar. Vår Barnfestival brukar locka 300-400 barn från hela norra Dalarna. Där får barnen upptäcka mängder av spännande grejer. Vi får besök av Ambulans och Brandbil, ett stort antal arbetsfordon, sopbil och glassbil.

Som tidigare år kommer de barn som vill att få ansiktsmålning och ballongdjur, och det kommer att regna godis med jämna mellanrum. Nytt för i år är att det kommer att finnas en bana för radiostyrda bilar, i samarbete med Leklust i Mora.

Barnfestivalen gästas i år av Gunilla Sehlin från Borlänge, som kommer att ha ett antal magiföreställningar med budskap.

En enkel servering av fika och korv till självkostnadspris finns på plats.

Barnfestivalen går av stapeln den 28 maj mellan kl 11 och 15. Alla barn är varmt välkomna. Ingen avgift tas ut, för att så många som möjligt skall kunna komma.

SONY DSC
SONY DSCSONY DSCSONY DSC SONY DSC

 

Inspirationshelg med Staffan Hellström

Mycket har skrivits om frikyrkans kris i Sverige. På många platser kämpar församlingar med sviktande tillväxt och ogynnsamma åldersstrukturer. 

En församling som de senaste åren vänt en utveckling som gick åt fel håll är Home Church (tidigare: Pingstförsamlingen) i Forshaga. För ett drygt decennium sedan var församlingen i ett mycket bekymmersamt läge, såväl medlemsantal som besökare i verksamhet och gudstjänst var i kraftig tillbakagång och församlingen saknade unga som kunde ”lyfta manteln”. Till följd av Guds nåd, mycket modiga beslut och en stor handlingskraft gjordes en helomvändning som idag resulterat i en församling med stor andel unga vuxna och en stadig tillväxt (församlingen har vuxit från 97 medlemmar år 2000 till ca 150 idag). Utöver det expanderar församlingen också genom församlingsplanteringar i närliggande städer.

Staffan

Ett av de mänskliga redskap Gud använt i den processen är församlingens föreståndare, Staffan Hellström. Staffan kommer till oss under helgen 7-8 maj för att dela med sig lärdomar från församlingens resa.

Forshaga är en liten ort i Värmland med liknande utmaningar som vi har i Mora, det finns stor anledning för oss som församling att lyssna och lära. Vi börjar på lördagen kl 13.00 och har en eftermiddag med två samlingar och lite fika. Staffan delar med sig av utmaningen och kampen, hur de hittade vägen framåt i sitt sammanhang och vilka lärdomar andra församlingar kan dra av deras resa.

På söndagen predikar Staffan i gudstjänsten kl 11.00.

Tidningen Dagen har skrivit en rad artiklar om förnyelsen och utvecklingen i Forshaga. Du kan läsa en av dem här:
”Forshaga formar församling för framtiden”