Bokning av lokal

Vill du ha ett evenemang i våra lokaler eller hyra kyrkan av någon annan anledning?

Gå då in på länken nedan, för att komma till Centrumkyrkans bokningssystem:

https://boka.se/Centrumkyrkanslokalbokning