Detta är vår församling

Vi är Centrumkyrkan!

Du är alltid varmt välkommen till vår församling!

Vår kyrka ligger centralt i Mora, alldeles intill Vasaloppsmålet.

Många deltar regelbundet i den verksamhet Centrumkyrkan arrangerar, bland annat gudstjänster, bön, Vardagskyrkan, barn- och ungdomsverksamhet samt kurser i kristen tro. 

All verksamhet är öppen för alla.

Centrumkyrkan är en frikyrka. Det betyder bland annat att allt vi gör bygger på frivillighet. Det innebär t.ex. att man blir medlem först när man är gammal nog att bestämma själv, att all verksamhet drivs av frivilliga ledare och att alla kostnader betalas genom frivilliga gåvor.