Församlingsbrev och programblad

Församlingsbrev från pastor och föreståndare Helena  Fransson

Mora 2020 12 02

Guds frid! ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” Jes. 41:10

Vilken underbar trygghet att veta att Gud är med oss! Gud är vår far som älskar dig och mig och tar hand om oss. Gud lovar i sitt Ord att vi ska få den kraft vi behöver varje dag. Detta är så stort att vi kanske har svårt att ta in det Gud har lovat. Det är så viktigt att läsa Guds ord och ta tid med Gud. I dessa svåra tider vi lever i kan det vara lätt att tappa modet och bli rädd. Men Gud talar på många ställen i bibeln om att vi inte ska frukta eller vara rädda. Detta ska vi fortsätta mata oss med så vi fyller våra liv med Guds liv och kraft.

”Till sist: Låt er tro bli stark genom gemenskapen med Herren Jesus och den väldiga kraft som finns hos honom.” Ef. 6:10

I tider av prövningar och oro får vi hoppas på Gud. När vi inte vet vägen framåt så får vi lita på att Gud håller oss och hela världen i sin hand. Han har kontrollen och framtiden i sina händer.

Det är svåra tider nu och mycket av det som vi har tagit för givet är begränsat eller inställt. Vi saknar att mötas i gudstjänsten, gemenskapen vid kyrkkaffet och att träffas som vi gjorde före pandemin. Detta är svårt och vi är ledsna över att inte få vara nära våra barn och barnbarn. Vi förstår att detta kommer att ta tid och vi behöver ha tålamod att – hålla ut – hålla avstånd – hålla kontakt.

Jag läste ett inlägg med tanke att så mycket är inställt, där det stod det: TRO – inte inställt, HOPP– inte inställt, KÄRLEK-inte inställt Jag önskar att vi ska fortsätta tro på en stor och stark Gud, hoppas på hans nåd och leva i hans kärlek varje dag!

Information:

  • Vi kommer fortsätta att sända digitala andakter på söndag fm. på sociala medier, de finns även på Centrumkyrkans hemsida.
  • Vi kommer inbjuda till digitalt kyrkkaffe under kommande söndagar. Det är Pernilla Blomgren som kommer att vara samordnare för detta.
  • Under v.50 och v.51 kommer vi troligen ha Centrumkyrkan öppen tisdag, onsdag och torsdag dagtid för samtal och bön. Vi vill ha en öppen kyrka för den som behöver någon att prata med. Vi följer restriktionerna med max. 8 personer.
  • Onsdagen den 16/12 har vi ett digitalt församlingsmöte. Bara några från styrelsen och tekniker kommer att vara fysiskt i Centrumkyrkan. Inbjudan kommer senare.
  • På nyårsafton 31/12 kommer det att vara en ekumeniskt digital nyårsbön. Det är Hope Dalarna som inbjuder oss församlingar i Mora.

Vill du ha tid för samtal eller hjälp på något sätt så kan du alltid höra av dig på min mobil 0706 794790 eller på min mail helena@ckmora.se Jag önskar er Guds välsignelse och en fin adventstid! Hälsningar Helena Fransson Pastor i Centrumkyrkan, Mora

Tidigare programblad:

mars-april 2020

dec19 – feb20

sept-nov 2019

juni-sept 2019

apr-maj 2019