Hjälpkassen

Nästan varje torsdag delas Hjälpkassen ut. Detta är en verksamhet inom Centrumkyrkans organisation som syftar till att göra livet lättare för personer som t.ex. inte har råd med mat eller behöver någon att prata med.

Under torsdagsmorgnarna och förmiddagarna arbetar ett 30-tal volontärer med att hämta förnödenheter från matvarubutiker, packa kassar samt förbereda och servera fika. De saker som läggs i varje kasse får vi från generösa bidragsgivare – oftast saker som annars hade slängts/blivit svinn.

Biljetter delas ut till de som behöver en kasse, torsdagar klockan 10.00.