Vad vi tror

Centrumkyrkan är en kristen församling och bekänner sig därmed, i likhet med alla kristna kyrkor, till de klassiska kristna trosbekännelserna. (Den Apostoliska, Den Niceanska och den Athanasiska)

Frikyrka

Centrumkyrkan är en ”Frikyrka”, vilket innebär en identitet som präglas av frihet och frivillighet:

– Medlemskap kan enbart ingås om den enskilde själv vill det (T.ex. kan föräldrar inte fatta beslut för sina barn)
– Demokratisk ordning – varje medlem har en röst. Ingen enskild medlems röst är ”tyngre” än någon annans (Pastorer, ledare, styrelse etc. har samma röst som andra medlemmar)
– Kyrkan står fri från Statligt, kommunalt och politiskt inflytande.
– Inga medlemsavgifter. All verksamhet finansieras med frivilliga gåvor, ekonomin redovisas transparent och öppet i församlingsmöten.

 

Vad vi tror

I förenklad form uttrycks vår tro såhär:

Varje människa är skapad av och älskad av Gud.
Du är mer än enbart ett resultat av dina föräldrars umgänge. Du är värdefull och okränkbar – med en unik uppgift.

 Varje människa bär ett samvete.
Detta ligger planterat i oss av Gud själv, samvetet kan dövas – därför har Gud också gett oss en Bibel, ett redskap för oss att leva rätt.

 Att varje människa har misslyckats.
Ingen klarar av att leva helt i enlighet med sitt samvete och Bibeln, vi fattar alla dåliga beslut som sårar vår omgivning Vi klarar inte av att vara de goda människor vi önskar att vi vore.

 Att varje människa behöver försoning.
Jesus kom till världen för att ge oss en möjlighet att be om förlåtelse för det vi misslyckats med, att få hjälp att hantera den ångest som samlas på hög av alla våra dåliga beslut. Bibeln kallar detta frälsning.

 Att varje människa kan fyllas av kraft.
Gud har en unik uppgift för dig. För att klara av den vill han fylla dig med alla den kraft du behöver. Genom den Helige ande kan han också ge dig övernaturliga förmågor för att ännu bättre fullgöra det han tänkt.

 En mer uttömmande beskrivning av vår tro finns i vår församlingsordning (Kan laddas ner här)

Samfundstillhörighet

Centrumkyrkan är ansluten till de två nationella frikyrkosamfunden Pingst – fria församlingar i samverkan och Evangeliska frikyrkan. De båda samfunden har sammanfattat vår gemensamma tro, värdegrund och självförståelse i dessa båda dokument:

Pingst Värdegrund (under bearbetning, föreslås antas vid rådslag 2014)
Evangeliska frikyrkans Tro och självförståelse

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *