Gudstjänst

Gudstjänster öppna för alla

Vi firar vanligtvis gudstjänst på söndagar kl 11.00. Ibland kan det förekomma andra tider, så det är bra att dubbelkolla i vårt programblad.

Familjevänliga gudstjänster

I vår kyrka vill vi att familjer ska trivas, därför inleder vi våra gudstjänster med hela familjen tillsammans, och så länge barnen är med är det på deras villkor. De flesta söndagar börjar söndagsskolan efter ca 20 minuter. Där får barnen lära sig om kristen tro på sätt de förstår.

Gudstjänster där vi växer tillsammans

När barnen gått för att fortsätta gudstjänsten i söndagsskolan brukar oftast predikan ta vid. Vår strävan är att predikan skall kännas vardagsnära, men fortfarande utmanande. En av poängerna i kristen tro är att tillsammans med sin församling växa och utvecklas. Vi tror att vi behöver undervisning och vägledning, varför predikanten utgår från Bibeln och utifrån det förklarar hur det kan tillämpas idag. Vi tror att Gud genom sitt ord försöker leda oss människor genom både svåra och vardagliga beslut.

Alltid gemenskap kring fikabordet

Gudstjänsten är också ett viktigt tillfälle att dela gemenskap och därför har vi alltid fika efter gudstjänsten.